VISIARC News
Only available in Swedish
20 year animation

VISIARC 20 år i Tech-branschen

VISIARC firar

— 20 år i Tech-branchen

VISIARC grundades 2002 som ett visionärt Tech-bolag. Vi känner stolthet. Det är lyxigt att ha fått jobba med så många underbara kunder genom åren och i angelägna och viktiga projekt. 20 år på framkant av teknikutvecklingen — vi kände att det var dags att stanna upp och inventera. Vad har vi gjort och vad erbjuder egentligen våra kunder. Resultatet ledde till en uppdaterad tjänstesida som visar på en bredd och en härlig samling spetskompetenser som vi tillsammans besitter och kan erbjuda.


Läs mer
20 year animation

VISIARC 20 Years in Tech

VISIARC Celebrates

— 20 Years in the Tech Industry

VISIARC was founded in 2002 as a visionary Tech company. We feel proud. It's a luxury to have been working with so many wonderful customers in important and relevant projects over the years. 20 years at the forefront of technological development - we felt it was time to pause and look back. What have we done? and what services are we really offering? We made an inventory. The result led to an updated service page that shows a breadth and a wonderful collection of areas of expertise where we can help our customers.

Read more
Only available in Swedish
Duudle AI logo

Duudle AI — Kul ritspel

— AI:n som gissar vad du ritar

VISIARC har släppt spelappen Duudle AI för den ritsugne. Duudle AI är ett ritspel där en AI gissar vad du ritar, samtidigt som du ritar. Duudle AI har två spellägen, spelläge som går på tid och ritläge där du kan rita vad som helst utan tidsbegränsning. I ritläget kan du experimentera och lära känna en AI, och bättre förstå hur den "tänker".

Duudle AI finns att ladda ner från både iTunes App Store (för iPhone & iPad) och Google Play (för Android). Spelet är helt gratis och har inga annonser.Hur Duudle AI blev till: – Vi hade kul

Vi på VISIARC använder AI som en naturlig del i allt fler produkter och projekt. Många typer av AI har vi testat att träna och än fler typer har vi nyttjat genom åren, och inte minst AI inom Computer Vision. Vi hade för många år sedan global hit med vårt prisvinnande spel Duudle, ett rita-gissa spel. Detta spelet genererade ett väldigt intressant unikt dataset av hundratusentals teckningar skapade av spelare som vi satte en AI att träna på. När vi sedan experimenterade och lekte med AI-modellen (Deep Convolutional Neural Network) hade vi väldigt kul. Vi kände att dels var det bara kul och fascinerande hur snabbt vår AI kunde gissa rätt, men också hur extremt intressant det blev när den började gissa lite fel samtidigt som det var lite frustrerande. Det intressanta var att det blev så uppenbart och roligt att utforska hur vår AI kände igen vad vi ritade. Vi kände att vi började få en förståelse hur den "tänker". Vi kände att det här måste vi dela med oss av, och låta alla andra ha lika kul som vi.


– Nu är det din tur


Nu är Duudle AI släppt. Ha skoj och testa att anta gärna våra utmaningar. Utmaningarna finns beskrivna i appbeskrivningen i din appbutik där du kan ladda ned appen.

Hur snabbt kan du få AI:n att gissa rätt?

Challenge

VISIARC utmanar dig med tre utmaningar att klara i Duudle AI, med stegrande svårighetsgrad. Läs mer om utmaningarna på Duudle AI produktsida. Utmaningarna finna också beskrivna i respektive appbeskrivningen i din appbutik.

Läs mer
Duudle AI logo

Duudle AI — Fun Drawing Game

— The AI that guesses what you draw

VISIARC has released the mobile game Duudle AI. The game is a drawing game where an AI guesses what you are drawing, simultaneously as you draw. Duudle AI has two modes, a game mode that is fast-paced with a timer, and a more relaxed draw mode where you can draw anything without any time constraints. In the draw mode you can experiment and get to know an AI, and get an insight how an AI "thinks".

Duudle AI is avalible on the the iTunes App Store (for iPhone & iPad) and on Google Play (for Android). Duudle AI is free and has no ads.

How Duudle AI Came About: — We had so much fun


At VISIARC we use AI as a natural part in an ever increasing share of our products, services and projects. We have trained and used many types of AI throughout the years, not the least in the field of Computer Vision. Many years ago we had a global hit with our award-winning game Duudle, a draw-guess skill based game. This game generated a very unique and interesting data set of drawings created by the players, a data set that used for training the Duudle AI. When we experimented and played with the AI model (a Deep Convolutional Neural Network) we had som much fun and laughters. We felt it wasn't just fun and fascinating how fast the AI could guess the correct word, but also how very interesting it became when it started to guess incorrectly, and at the same time hilariously frustrating. It was educating and fun to explore how our AI recognised what we were drawing. We just felt that we need to share this and let everyone be able to have just as fun as we had.


— Now it's your turn


Duudle AI is now available. Have fun and try to take on our challenges. The challenges can be found in the app description in your app store.

How fast can you get the AI to guess what you're drawing?

Challenge

VISIARC challenges you with three Duddle AI challenges to take on. Read more about the challenges on the Duudle AI product page. The challenges are also available in the app description in your app store.

Read more
Only available in Swedish
Solklart weather app, UI animation

Solklart uppdaterad

Snabbare, rappare och med nya funktioner

Solklart, väderapp: Vår interaktiva presentation och visualisering av vädret är alltid aktuell där den senaste prognosen hämtas rån SMHI. Genom att dra fingret över skärmen på mobilen kontrollerar du själv tiden och kan uppleva vädret se vädret skifta över tiden. Du väljer om du vill se moln & regn, vind och temperatur.

Nyheter i nya versionen

Utifrån den feedback vi fått in har vi förbättrat Solklart. Största nyheterna:

 • PRESTANDA: Snabbare uppstart och appen än mer rapp och responsiv
 • ZOOM: Nyp med två fingrar för att zooma in eller ut. (Begränsad zoomning av kartan)
 • UPPLEVD TEMPERATUR: Både verklig och upplevd temperatur
 • ÅSKA: Sannolikhet för blitxnedslag tillagt
 • SNÖ: Sannolikhet att nederbörd är snö och inte regn
 • BAROMETER: Lufttryck tillagt


Mer information om Solklart finns på produktsidan.

Läs mer
Only available in Swedish
LitterQuitter map

Norrköping har städats

Se när och var på vår interaktiva kartor

VISIARC känner oss väldigt stolta över att ha kunnat bidra till eventet Städa Norrköping genom att erbjuda tekniska verktyg för att samla in data för var och när Norrköping städats: Vi kan nu visa resultatet och visualisera det på våra två interaktiva kartor — Gröna kartan LitterQuitter. I rekordfart, på drygt tre veckor designade, utvecklade och lyckades vi få två olika appar (iPhone och Android) publicerade, en i respektive appbutik, som var redo att användas de 7 dagarna Norrköping städades i år, #städanorrköping.

Deltagarna som städade Norrköping loggade framgångsrikt och vi kan måla kartan grön. Tack alla som deltog och städade. Extra tack till er som hjälpte till med att inte bara samla skräp utan även samla in anonym data så vi nu kan visa hur grönt Norrköping blivit. Appen LitterQuitter samlade in data när Norrköping städades och resultatet finns nu tillgängligt att spela upp och utforska på på vår Gröna karta. Givetvis vore det hela omöjligt utan samtliga andra aktörer som varit med och stött projektet och bidragit. Tack!

Eventet i siffror

Under eventet #städanorrköping samlade de städande deltagarna in data framgångsrikt med appen LitterQuitter.

 • 7 dagar varade eventet Städa Norrköping, från måndagen 13:e till söndagen 19:e september 2021.
 • 43 lag städade lika många städområden, i vilka Norrköping delats upp i.
 • 229 deltagare laddade ned och använde appen för att logga sin skräpplockning. Av dessa använde 78 % en iPhone och 22 % använde mobil med Android.
 • 1 353 855 sekunder, det vill säga 376 timmar städandes och loggades det totalt under veckan.
 • "231 207" datapunkter kunde knytas till städningen av Norrköping och finns att spela upp och utforska nedan i de två webbapparna..

Interaktiva kartor

Under eventet Städa Norrköping erbjöds alla deltagare som städades att använda appenLitterQuitter för att logga sin skräpplockning. Den anonyma data som samlades in under eventet och finns nu visualiserad på vår interaktiva karta, på vår projektsida för LitterQuitter. Där kan du kan spela upp, utforska och interagera med städningen. VISIARC tog inte bara fram två appar för datainsamlingen av GPS-logg, utan även två interaktiva webbappar som möjliggör att man kan djupdyka i städinstatsen.

Spelare

I den interaktiva Spelaren kan du spela upp hur Norrköping blev grönare. Du kan också zooma in och på gatunivå se hur de som loggade har städat.

Utforskare

I den interaktiva Utforskaren kan du också se precis hur många som städade varje dag och även se hur lång tid de totalt städat. Med hjälp av reglagen kan du isolera olika tidssteg samtidigt som du kan zooma in och ut.


PS. Mer utförlig information om projektet finns också på projektsidan som ger dig insyn i utmaningarna, resultat, framtidsutblick och kopplingar till Agenda 2030. Till Gröna Kartan och projektsidan för LitterQuitter.

Läs mer
Only available in Swedish
Mjärdevistafetten 2021

VISIARC stolta på femteplats

i 2021 års Mjärdevistafett

VISIARC deltog med ett lag i årets upplaga av Mjärdevistafetten. Vi känner oss väldigt stolta och lite överraskade av den goda placeringen, en femte plats (herrar). Team VISIARC 2021 på bild. Nöjda med sin insats! Det ska de också vara.

PS. VISIARC vann stafetten år 2010 och knep en andraplats året efter 2011.

Nu laddar vi om inför 2022!

Läs mer