20 year animation
20+ stolta år Anno 2002 - 2023


VISIARC — 20+ år på framkant i Tech-branschen

— din långsiktiga digitala partner


Vårt erbjudande

Vi hjälper företag, organisationer och entreprenörer att förverkliga visioner och idéer. Vår affärsidé är att göra saker bättre, hållbart. Vi har expertis och spetskompetens att göra verklighet av din vision.

Vårt erbjudande — Specialister inom:

App Icons

Appar

VISIARC erbjuder vår mer än 20-åriga appexpertis i att skapa dina digitala produkter och tjänster, och dra full nytta av allt vad våra moderna digitala enheter har att erbjuda.

Imponera på dina användare. Mobilappar låter dig bli personlig. Snygga, aktuella och djupt engagerande användarupplevelser som övertygar kan driva din digitala framgång. VISIARC är internationellt mångfaldigt prisbelönta inom appar. Låt oss skapa fantastiska appar tillsammans.

Läs Mer
20 years in tech

Webb & moln

Vi använder modern webbteknik för att skapa dina digitala produkt för att forma din digitala framtid. Webb- & molntjänster erbjuder flexibel arkitektur som är lätt att underhålla med obegränsad skalbarhet.


Som din pålitliga partner, som kan hjälpa dig att förnya dig och forma din digitala framtid. VISIARC har sedan starten skapat skalbara digitala produkter och tjänster. Vi har byggt webbapplikationer som täcker de flesta typer och vi bemästrar hela stacken.

Läs Mer
Smartsearch  Owl Avatar

LMS & LTI

VISIARC erbjuder professionella konsulttjänster i form av anpassningar av och utökningar till Canvas LMS, såsom LTI-appar och integrationer.

Som Canvas-partner och baserat på vår erfarenhet av att använda Canvas-API:er och utveckling av LTI-moduler kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som täcker in i princip allt vad gäller Canvas LMS och LTI-moduler.

Läs Mer

Appdesign

Vi hjälper våra kunder hela vägen från kreativt skapande och konceptdesign till Minimum »Lovable« Products (MLP) som har det där lilla extra. Kvalitetsappar tas fram med utgångspunkt från inspirerande design, animationer och tillgänglighet, inbyggt från första steget. Med 20 års erfarenhet av appdesign har vi skapat appar inom de flesta kategorier och blivit mångfaldigt prisbelönta. Vi hjälper dig och ditt varumärke att ta digitala språng.

Kompetenser — användarupplevelser (UX), appflöde, interaktiondesign UI, typografi, ikonografi, animationer, effekter (partiklar, IK m.fl), tillgänglighet, spelifiering.

Apparkitektur & Apputveckling

Appen är en av många »touchpoints« där användare möter ditt varumärke. Ibland är appen det enda användarna ser, och då oftast bara fasaden till en betydligt större arkitektur. Vi hjälper våra kunder att ta fram en säker och skalbar infrastruktur, vilket i regel minst inkluderar en molnarkitektur med administrativa back-end system och eventuella integrationer. Att utveckla en kvalitetsapp och få den publicerad är i sig ett komplext projekt, men där åtagandet är långt större och inkluderar ett underhålls- och vidareutvecklingsarbete. Med 20 års erfarenhet är VISIARC en långsiktig och stabil teknikpartner.

Kompetenser — apparkitektur, apputveckling, appdesign, appflöden, konceptdesign, Proof-of-Concept, användbarhet, användarupplevelse (UX), tillgänglighet, authentisering, säkerhet, kommunikation, kryptering, användarbeteenden (Analytics), notifiering/push, free/premium/in-app, prestandaoptimering, testning, kvalitetssäkring, Continuous Integration (CI), underhåll, vidareutveckling

Tech — iOS (iPhone &iPad), Android, Flutter, React, UX, UI, Bluetooth/BLE, WiFi Direct, NFC, BankID, Login with Apple/Google, WCAG, GDPR

App SDK

Digitaliseringen av tjänster och produkter erbjuder nya affärsmöjligheter och marknadskanaler. Många varumärken och globala företag vill själva äga användarupplevelsen. Att jobba med sina kunder som partners och erbjuda dem möjligheten att integrera din tjänst via ett SDK kan vara en lönsam affärsmodell och ett sätt att stärka banden. Framtagning av ett SDK är en komponent som kan innefatta en rad olika funktioner, såsom att tillgängliggöra data via ett API, prata med en IoT, erbjuda säker kommunikation/transaktioner för att nämna några exempel. Framtagning av ett SDK är en produktutveckling i sig som behöver dokumenteras, underhållas och vidareutvecklas. I denna typ av långsiktiga åtaganden som kräver nära samarbete är det en stabil partner du söker, som VISIARC.

Kompetenser — SDK, API, säkerhet, kommunikation

Tech — Flutter, iOS, Objective-C, Swift, Android, Java, Kotlin

Webb & Moln

Modern webbteknik når framgång och erbjuder en flexibel systemarkitektur som smidigt kan underhållas och ger obegränsad skalbarhet i molnet. Med responsiva webbapplikationer når du ut till alla typer av enheter och plattformar direkt med din digitala produkt eller tjänst. Moln innebär full-stack med både front-end och back-end. Många tjänster som samlar in data driftas med fördel i molnet där data kan processas och lagras för att visualiseras, analyseras, syndikeras eller utgöra grunden för träning av AI-modeller. För back-office är webbapplikationer ofta en klok väg. Allt fler går över till att ta fram system där olika klienter kopplar sig till olika tjänster (till exempel Headless CMS och headless Commerce). Många digitala produkter kan levereras som webbapp i sin helhet, men om din produkt är beroende av saker som GPS, kamera eller annat som kräver djupare integrationer, kan vårt appteam hjälpa.

Kompetenser — webb, app, moln, cms, api, säkerhet, databas, beräkning, optimering, drift, skalbarhet, DevOps

Tech — HTML 5, CCS 3, TypeScript/JavaScript, Canvas, React, Node.JS, Next.js, JSON, GraphQL, REST, AWS, Azure, Data (Analytics), CMS (Wordpress m.fl.), Docker, Kubernetes, Software-as-a-Service (SaaS)

Webbappar

Redan 1993 var en av grundarna till VISIARC med när Sveriges första webbsida sattes upp, den 10:e första i världen. Sedan dess har vi legat på framkant vad gäller webbteknik. Idag går det att göra väldigt avancerade webbappar. Exempel på verktyg är interaktiva kartor för datavisualisering (se t.ex. LitterQuitter) eller exakt vektorbaserad ritningsvisning (se vår CAD Viewer). Annat exempel på en produkt som är en webbapplikation är vår sökmotor för lärplattformen Canvas LMS, Smartsearch. Numera är dessutom progressiva webbappar med offline-möjligheter fullt görbara. De flesta webbappar kräver integrationer som betalningsmöjligheter av olika slag och är en viktig del i våra kunduppdrag redan från start, inte minst i projekt som är helt datadrivna.

Kompetenser — webb, app, responsiv, progressiv, öppen data, API

Tech — HTML 5, CSS 3, Canvas, React, Next.js, Node.js, Prisma

Systemutveckling & Integration

Vi utvecklar framtidens system och lösningar utifrån våra kunders behov — från konsultation, förstudier, krav, arkitektur till implementation, test/validering och driftssättning. Återkommande förfrågningar är integration av olika system där vi implementerar standarder eller genom API:er. Framtagning av kommunikationsprotokoll och API:er är likaså återkommande behov, som kan kräva översättande mellanlager för kommunikationen mellan systemen. Med 20 års erfarenhet av applikationsutveckling och systemarkitektur (där vi från början var pionjärer vad gäller appar och moln) har vi erfarenhet och kompetens att leverera kvalitetsprojekt i tid och budget. Behov och krav styr projekten, kontakta oss berätta om de utmaningar ni står inför.

Kompetenser Arkitektur, IT-säkerhet, Behörighetssystem (Access Control, AC), API, Kommunikation, Kryptering, Databaser, Integration, Lösningar, Software-as-a-Service (SaaS), Continuous Integration (CI), DevOps, Testautomation, Validering

Tech C++, C#, Java, JEE, CSS, HTML, XML, TypeScript/JavaScript, Node.JS, React, GraphQL, REST, SQL, OAuth, Amazon (EC2, S3, RDS, Cloud Compute etc), Azure, BankID, Swagger, Jenkins, Git

Internet of Things

(IoT)

Sakernas Internet är här och enbart vår föreställningsförmåga sätter gränserna. Aldrig förr har det varit möjligt att koppla upp och sensorbestycka tekniska produkter. Allt från stora maskiner, till mindre apparater och små gadgets kopplas upp. Dessa kan styras och samla in både data och statistik för analys och bearbetning. Att närma sig IoT är en utmaning där VISIARC kan guida och erbjuda allt från Proof of Concept via MVP till fullskalig produktion. I våra projekt kan vi ta den kompletta mjukvarustacken vad gäller programmering av din IoT (embedded/firmware) och uppdateringar (over-the-air, FOTA) till kommunikation direkt (WiFi/Telco) eller indirekt (Bluetooth/BLE/WiFI Direct) med tillhörande app (eller App SDK) till datainsamling och IoT-hantering i molnet. Nyttjande av IoT gör vår omvärld smartare, enklare och säkrare, samtidigt som det hjälper oss att styra, hantera, övervaka och samla in data ekonomiskt och effektivt för en hållbar framtid. (För hårdvarudelarna samarbetar vi med partners.)

Kompetenser — Internet of Things (IoT), embedded programmering, kommunikation, protokoll-design, säkerhet, API-design, moln (lagring, analys & AI), persondataskydd/integritet (GDPR)

Tech — Firmware (FW & FOTA), API, App SDK

Artificiell intelligens & datorseende

(AI)

AI som område är vitt och brett. Vi använder AI som en värdeskapande komponent i våra projekt som tar sig många olika former och varianter. I vissa projekt samlas stora datamängder in (Big Data) som sedan modereras och utgör träningsdata för en AI. I de flesta fall handlar det om att tillämpa AI (även om modellen tränas) och det kan då handla om att med datorseende och med kamera känna igen saker, att låta en AI ge feedback (audio) som att läsa upp en text eller helt enkelt upptäcka avvikelser i en ström av sensordata. Har du egen AI-expertis är VISIARC en perfekt partner som kan hjälpa dig att integrera din AI i en IT-infrastruktur och förpacka din digitala tjänst, en komplett partner. Har du en idé eller vision kan vi vägleda och hjälpa dig navigera och skapa en första Proof-of-Concept. VISIARC är medlem i AI Sweden, ett nätverk där den samlade svenska expertisen är samlad.

Kompetenser —AI, neurala nätverk, datorseende, talsyntes (Text-to-Speech)

Tech — Deep Learning (DL) — Deep Convolutional Neural Networks, Machine Learning (ML), Generativ AI (GAN), datorseende (Computer Vision), Python

Education & Learning Management Systems

(LMS & LTI)

Lärplattformar stödjer lärande. VISIARC har jobbat i 15 år med distansutbildning i olika projekt och former. Vi har utvecklat applikationer, verktyg inom Edtech liksom integrerat med underliggande system. Vi utvecklar också produkter inom området som den ledande sökmotorn för Canvas LMS, Smartsearch. Sökfunktionen är en webbapplikation som är förpackad som en LTI-app, där LTI är en global standard för att ta fram applikationer för olika lärplattformar. Vi har även hjälpt en rad andra aktörer inom LMS att förpacka sina tjänster som LTI-appar. Vi är experter på Canvas LMS, Canvas LMS API och LTI. Som en oberoende konsult och aktör kan vi hjälpa dig med allt från konsultation till att ta fram lösningar, applikationer, verktyg eller integrationer. VISIARC är Canvas/Instructure partner, världens största och snabbast växande lärplattform (LMS).

Kompetenser — lärplattformar, applikationer, verktyg, integration, konsultation, digital produktutveckling, Canvas-integrationer, Canvas LMS API, LTI-applikationer

Tech — Canvas LMS, Canvas API, Learning Tool Interoperability (LTI), Edtech, eLearning, mLearning

Spel & Spelifiering

Spel har vuxit till världens största och mest lönsamma underhållningbransch. Genom åren har vi tagit fram egna titlar, vunnit priser och haft publishingdeal med Microsoft. Spel som är kul sugs spelaren in i och får svårt att släppa. Samma mekanismer som används i spel, där spelaren alltid har koll på vad som sker och saker länkas ihop och med tillhörande former av feedback och belöningssystem, kan användas i andra applikationer. Då pratar vi om spelifiering (gamification). Spelmekanismer är i högsta grad användbara i alla former av apputveckling. Rätt gjort skänker det glädje och skapar en bra användarupplevelse. Vi har spelifierat utbildningar med framgång som nu till och med blivit certifierad och godkänd som grundutbildning i skolan, men även hjälpt andra som SMHI att göra ett hållbarhetsspel i Minecraft.

Kompetenser — Spel (gaming), spelifiering (gamification), utbildning, ordspel, AI, psykologi (flow/hooks)

Tech — iOS, Android, webb

Visualisering

Visualisering i alla aspekter har alltid varit en hörnsten hos oss på VISIARC, och i alla dimensioner. Visualisering och interaktion hänger ihop. Vi har t.ex. gjort SMHI:s väderprognos interaktiv (se Solklart). I moderna webbappar kan data visualiseras och analyseras genom visuella verktyg. Smart visualisering gör att avvikelser och outliers snabbt kan hittas och effektiva verktyg är avgörande in AI för att säkerställa korrekt träningsdata. Det mesta kan visualiseras och göras interaktivt. I våra appar ser vi till att användaren guidas visuellt och känner att denna har full kontroll. VISIARC är medlem i Visual Sweden, där vi tillsammans bl.a. driver projektet LitterQuitter.

Kompetenser — visualisering, analys, verktyg, applikationer

Branding & Identitet

Starka varumärken skapar trovärdighet och bygger stolthet. Tydlig varumärkesstrategi baserat på dina kärnvärden gör att du associeras med dina styrkor och ger personlighet. Över tid skapar en konsekvent profilering den image och position som du önskar uppnå. Branding och identitet är mer än en grafisk profil och logotyp. Vi kan hjälpa dig hela vägen från din idé och vision till att skapa en plattform, vilken vi även kan ta hela vägen in i produktutveckling med varumärket förankrat i användarupplevelsen.

Kompetenser — varumärke, varumärkesstrategi, varumärkesplattform (Branding Program), företagsidentitet (Corporate Identity Program), namngivning, kärnvärden (vision, mission, strategi & mål)

Tech — Logotyp, symbol, varumärkesscreening, namngivning, konsultation, Brand Book, Grafisk manual, typsnitt, färgpalett, ikoner, illustrationer, animation, foto, grafik, video

Design: Grafisk Design & Illustration

Design är dimension som knyter an på ett djupare plan. Bra design är det som särskiljer och skapar konkurrensfördelar, inte minst vad gäller digitala produkter och tjänster. Grafik, illustration och animationer förmedlar känslor och uttryck som ord inte kan. Bra design skapar en kvalitetskänsla. Bristande design däremot väcker en olustkänsla hos användare som känner att något saknas. Att integrera en tydlig grafisk form baserat på varumärkesplattformen är en framgångsfaktor. När pris, funktion och kvalitet är på plats är det design som ger konkurrensfördelen och gör skillnad. Med över 25 års erfarenhet av varumärkesplattformar kan vi skapa en digital design i samarbete med din byrå, eller helt ta fram en designstrategi utifrån din affärsidé och -modell.

Kompetenser — grafisk design, kommunikation, typografi, ikonografi, animation, transitioner, illustration, foto, bildbehandling, compositing

Tech — Inverse Kinetics (IK), Video (Premiere, After Effects), Animation (After Effects, Spine, Lottiefiles, m.fl.), Bildbehandling (Photoshop & Lightroom), Illustration (Illustrator)

Innovation

På framkant i Tech-branschen har vi i över 20 år stöttat allt ifrån startups, scaleups till stora globala koncerner i deras strävan att innovera. Inte alla, men många har lyckats, med stort mod och driv tillsammans med engagemang, kreativitet och mycket hårt arbete från VISIARC. Lyckas innebär att med framgång lansera sina digitala produkter och tjänster och skapa en lönsam affär. Från start gäller det att rikta all energi åt att leverera en produkt som inte bara är funktionell, utan som berikas med stor dos design, och överraskar och skänker glädje. Design kan vara hela skillnaden mellan flipp eller flopp har vi erfarit. Vi kallar dessa innovationer minsta älskvärda produkter (Minimum »Lovable« Products — MLPs). Har du en idé eller koncept är vår dörr öppen. Vill du ha hjälp att förverkliga dina innovationer eller nya affärsmodeller är VISIARC en partner som kan hjälpa dig hela vägen.

Kompetenser — Konceptdesign, demonstratorer, Proof of Concept (PoC), Minimum Lovable Product (MLP > MVP)

Tech — Proof-of-Concept (PoC), Minimum Viable Products (MVP), Demonstrator (Demo), Konceptdesign, Workshop, Förstudier

Vi är alltid nyfikna på och redo att ta oss an nya spännande projekt

— med stort engagemang.

Söker du en långsiktig digital partner, låt oss jobba tillsammans!

Kontakta oss
Customers we're proud to work with or have worked with over the years.

Kunder vi är stolta att arbeta med eller har arbetat med genom åren.