Highlights av våra produkter


Smartsearch

Smartsearch™ för Canvas LMS är en integrerad Canvas-applikation (LTI), en intuitiv sökfunktionen i Canvas-kurser och den mest omfattande på marknaden för studenter, lärare, designers och administratörer.

Mer om Smartsearch

Duudle AI

Duudle AI är ett riktigt kul spel där en AI gissar vad du ritar, samtidigt som du ritar. VISIARC har arbetat med datorseende (Computer Vision (CV)) i många olika projekt och har tränat olika typer av AI (Maskininlärning (ML) och i det här fallet ett djupt neuralt nätverk (DL)). När vi tränade , testade och experimenterade med vår AI hade vi väldigt kul. Vi kände att det här behöver vi dela med oss av så att alla kan ha precis lika kul med Duudle AI. Spelet har också många bildande värden, eftersom man kan använda det för att bättre förstå en AI och lära känna hur en AI tänker, samtidigt som man har kul.

Mer om Duudle AI

CAD Viewer

CAD Viewer™ är en rapp, ren och intuitiv interaktiv ritningsvisare för att visa riktiga CAD-ritningar online — "strulfri" (d.v.s. kräver ingen plugin till webbläsaren) — optimerad för både desktop och mobila webbläsare (HTML5). Imponera på dina kollegor och kunder.

Mer om Cad Viewer

Solklart

SOLKLART™ är en väderapp som interaktivt visualiserar vädret. Appen ger en god överblick, samtidigt som det är enkelt att snabbt och rappt kunna interagera. Man kan själv enkelt avgöra om det är risk för enskilda skurar eller om en stor front är inkommande, vilket i sin tur avgör hur sannolikt det är att man verkligen behöver ett paraply med sig.

Mer om Solklart

Frameworks & Tools

VISIARC - Consistently. one Design, one Experience, one Code Base

Produkter — Appar, komponenter, ramverk & verktyg

Produkterna ovan är exempel på produkter vi skapat med komponenter, ramverk och verktyg vi har tagit fram genom åren. Allt detta är integrerat i vårt system för s.k. Continuous Integration (CI). Också har vi skapat plattformar för att kunna implementera lösningar och tjänster. Förvandlingen av human kapital (expertis & know-how) till strukturell kapital (software & system) gagnar våra kunder i våra projekt genom att snabba upp tiden till färdig produkt eller tjänst och hålla nere kostnaden.

  • Komponenter. VISIARC utvecklar komponenter som vi återanvänder i våra olika projekt licensierar till våra kunder. Det innebär att vi kan säkra kodkvalitet och levererar kvalitetsappar, mycket snabbare och till lägre kostnad.
  • Ramverk. Coffee — »Code Once Framework For Experiences Everywhere« — är vårt välbeprövade ramverk som möjliggör att vi kan designa och utveckla nativeappar baserat på en design och en gemensam kodbas. Den möjliggör dessutom för oss att skapa de rappa och responsiva upplevelserna som flyter på som förväntas. Coffee handlar om kodkvalitet och kontroll, av utvecklare för utvecklare.
  • Tool. Coffeemaker — är vår »Design Once Experience Studio«, ett visuellt deklarativt verktyg för både designers och utvecklare. Coffeemaker möjliggör skapandet av behagliga och inspirerande upplevelser, utan risk att krascha appen eller slöa med upplevelsen.
  • Continuous Integration (CI). Grinder — är vårt system för »Daily Builds«. Alla kod och produkter som skeppas är byggt med Grinder för att säkerställa kvalitet.
VISIARC Coffee
VISIARC Coffeemaker

» Our experience paired with our unique competitive advantages in terms of smart tools and framework allows us to work multiple times more productively. In reality, this translates. We may halve your lifecycle app cost. Your Quality App. No duplicate code bases. No duplicate designs. No duplicate support lines. No duplicate maintenance and upgrade work. «

Kontakta oss

Vi kan ge dig dubbelt så mycket för din budget. Kort och gott, vi har verktyg som tar din kvalitetsapp snabbare till marknaden utan onödigt dubbelarbete.

Kontakta oss