Highlights: Produkter

Smartsearch

Smartsearch™ för Canvas är en integrerad Canvas-applikation (LTI), en intuitiv sökfunktionen i Canvas-kurser och den mest omfattande på marknaden för studenter, lärare, designers och administratörer.

Mer om Smartsearch

CAD Viewer

CAD Viewer™ är en rapp, ren och intuitiv interaktiv ritningsvisare för att visa riktiga CAD-ritningar online — "strulfri" (d.v.s. kräver ingen plugin till webbläsaren) — optimerad för både desktop och mobila webbläsare (HTML5). Imponera på dina kollegor och kunder.

Mer om CAD Viewer

Frameworks & Tools

One Design + One UX + One Code Base = Better Apps Faster, Yours

Produkter — Appar, komponenter, ramverk & verktyg

Produkterna ovan är exempel på produkter vi skapat med komponenter, ramverk och verktyg vi har tagit fram genom åren. Allt detta är integrerat i vårt system för s.k. Continuous Integration (CI). Också har vi skapat plattformar för att kunna implementera lösningar och tjänster. Förvandlingen av human kapital (expertis & know-how) till strukturell kapital (software & system) gagnar våra kunder i våra projekt genom att snabba upp tiden till färdig produkt eller tjänst och hålla nere kostnaden.
  • Komponenter. VISIARC utvecklar komponenter som vi återanvänder i våra olika projekt licensierar till våra kunder. Det innebär att vi kan säkra kodkvalitet och levererar kvalitetsappar, mycket snabbare och till lägre kostnad.
  • Ramverk. Coffee — »Code Once Framework For Experiences Everywhere« — är vårt välbeprövade ramverk som möjliggör att vi kan designa och utveckla nativeappar baserat på en design och en gemensam kodbas. Den möjliggör dessutom för oss att skapa de rappa och responsiva upplevelserna som flyter på som förväntas. Coffee handlar om kodkvalitet och kontroll, av utvecklare för utvecklare.
  • Tool. Coffeemaker — är vår »Design Once Experience Studio«, ett visuellt deklarativt verktyg för både designers och utvecklare. Coffeemaker möjliggör skapandet av behagliga och inspirerande upplevelser, utan risk att krascha appen eller slöa med upplevelsen.
  • Continuous Integration (CI). Grinder — är vårt system för »Daily Builds«. Alla kod och produkter som skeppas är byggt med Grinder för att säkerställa kvalitet.
Coffee Logo
Coffeemaker Logo
» Our experience paired with our unique competitive advantages in terms of smart tools and framework allows us to work multiple times more productively. In reality, this translates. We may halve your lifecycle app cost. Your Quality App. No duplicate code bases. No duplicate designs. No duplicate support lines. No duplicate maintenance and upgrade work. «
Kontakta oss, vi kan ge dig dubbelt så mycket för din budget. Kort och gott, vi har verktyg som tar din kvalitetsapp snabbare till marknaden utan onödigt dubbelarbete.