At your Service

VISIARC erbjuder professionella konsulttjänster i form av kundanpassad apputveckling, utökningar till Canvas LMS eller integrationer.

Baserat på vår erfarenhet av att använda Canvas-API:er och utveckling av LTI-moduler kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som täcker in i princip allt vad gäller Canvas. och LTI-moduler.


Som utvecklare av den mest omfattande sökmotorn för Canvas (Smartsearch LTI) på marknaden kan vi både lösa problem men också hjälpa till att hitta lösningar och förenklingar av behov som våra kunder inte alltid ens känner till. Till exempel kan vi ta fram dashboardsrapporter etc alternativt saker som kontrollpaneler eller administrativa verktyg som kan ta bort många krångliga steg och förenkla vardagen för lärare och administratörer. Vi kan också hjälpa till att integrera externa system och koppla dem till Canvas. I den utsträckning Canvas tillåter försöker vi hitta de bästa mobilanpassningarna.

VISIARC colorful flare logo

Konsulttjänster — Experter på Canvas LMS

CANVAS LMS

VISIARC är Canvas-partner och kan hjälpa till att anpassa, utöka eller integrera andra system eller produkter. Vi erbjuder


  • Skräddarsydd apputveckling — mobilvänliga appar (LTI)
  • Utökningar
  • Integrationer
  • Konsultation — Rådgivning

APPAR

Canvas-appar kan ta sig många olika former. Vi har hjälpt Canvas-användare att ta fram portal-sidor, där information från många olika platser i Canvas samlas ihop på ett ställe, som visar olika information beroende på vilken roll man har. Den typen av appar kan även hämta in information ifrån andra system. Appar kan vara baserade på helt eller delvis på Canvas API och kan förpackas och göras tillgängligt t.ex. som en LTI-app (öppen standard). Vi har t.ex. hjälpt andra företag att integrera sina produkter och göra dem tillgängliga i Canvas LMS åt sina kunder. Alla typer av webbapplikationer kan i regel integreras i Canvas.

UTÖKNINGAR

Canvas kan anpassas och byggas ut genom att använda Canvas API:er. Vi är experter och har god kännedom om dessa, vilket inte minst visas i Smartsearch, den mest kompletta sökfunktion för Canvas, som är baserad just på Canvas API:er. Vissa saker i Canvas kan vara svåra att genomföra då olika saker är utspridda i gränssnittet, vilket leder till mödosamma arbetsflöden. Då kan t.ex. framtagning av olika typer av verktyg hjälpa till att snabba upp och kvalitetssäkra, automation eller semiautomation som leder till att färre fel uppstår p.g.a. mänsklig faktor.

INTEGRATIONER

Att kommunicera, hämta in eller exportera data från eller till andra system ur Canvas är ett återkommande behov produktägare av Canvas har där vi kan hjälpa till. Vi har hjälpt till att integrera olika hjälpmedel som schema, användare, läromedel m.m. Det kan även vara möjligt att ta fram egna dedikerade API:er eller använda befintliga som t.ex. SS 12 000.

Konsultation

VISIARC är ett svenskt företag med Canvas-expertis och erbjuder våra kunder professionella tjänster, såväl i Sverige som internationellt. Vi hjälper till i form av konsultation, med bland annat referensimplementationer. I de flesta projekten designar och utvecklar vi hela produkter, tjänster eller lösningar för Canvas LMS


Behöver du goda råd eller kundanpassad utveckling?

Hör av dig
Instructure Partner

Övrigt produkt- & tjänsteutbud

Smartdesigner Logo

I dagens föränderliga landskap inom utbilningssektorn är engagemang, tillgänglighet och konsistens centrala begrepp. Smartdesigner för Canvas LMS är för institutioner en möjliggörare. Med ett effektivt ledningssystem för design av kursmaterial (Instructional design), där medarbetare kan samarbeta och erhålla effektiva verktyg för att skala upp produktionen av kvalitetsinnehåll, kan samtliga utbildningar tas till en ny högre nivå. Den vita fläcken på kartan är ett rollbaserat system (Instructional Design Management System, IDMS) som bryggar teknik och pedagogik.

Mer information om Smartdesigner
Smartsearch icon and graphic

Smartsearch är den mest omfattande sökfunktionen för Canvas LMS. Verktyget erbjuder live och prediktiva sökningar som sparar tid för både studenter och institutioner. Det är det perfekta komplementet till Smartdesigner eftersom innehåll kan hittas redan i samband med att det skapas och innan det publiceras, vilket underlättar samarbete och konsistent terminiologi och unvikande av duplicerat innehåll.


Eftersom allt innehåll som nås via kursnavigationen också går att söka fram garanterar Smartsearch att allt innehåll går att nå på ett ytterligare alternativt sätt, vilket krävs av WCAG.


Att inte erbjuda en effektiv sökfunktion påverkar verksamheten negativt, studenterna och personalen slösar tid på att inte hitta, samarbete försvåras, kvaliteten på innehåll sänks då risken för brister ökar och tillgängligheten försämras.

Mer information om Smartsearch