Smartsearch logo

Smartsearch™ för Canvas är

 • en integrerad Canvas-applikation (LTI) som erbjuder
 • intuitiv och den mest omfattande sökfunktionen i Canvas
 • för studenter, lärare, designers och administratörer.


Highlights: Nyckelfunktioner

 • Intuitiv. Modern prediktiv sökning och arkitektur.
 • Säker. Använder Canvas säkerhet och modell. Secure by design.
 • Live. Publicerad information blir omgående sökbar, (likväl som raderad information direkt blir osökbar).
Smartsearch App Web Cloud LTI

Genomgång av funktioner i 

Smartsearch™


Videon går igenom de viktigaste funktionerna i det mest omfattande sökverktyget i Canvas LMS.

Se Video

»Smartsearch gör studenter och lärare i Canvas mer produktiva, genom sökverktyg för att arbeta smartare och spara tid.«

Smartsearch möjliggör live och prediktiv sökning i

 • Anslag
 • Uppgifter
 • Kalender
 • Kurser
 • Kursöversikt
 • Diskussioner
 • Filer
 • Moduler
 • Underrubriker
 • Sidor
 • Personer
 • Quiz
 • Inlämningar

Integritet (Privacy)

GDPR Efterlevnad. Smartsearch följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Tillägg Schrems II. Den 16 juli 2021 fattade Europadomstolen (CJEU) ett beslut att gällande US-EU Privacy Shield inte längre var tillräcklig. Smartsearch använder AWS-tjänster från Amazon, som är ett amerikanskt företag berörs därför av beslutet, även m europeiska servrar som hanterar europeiska kunder finns i Europa. Sedan dess har AWS gjort ett tillägg hur de hanterar dylika presumtiva förfrågningar från amerikanska myndigheter, om dessa skulle begära ut data. Utifrån detta har EDPB utarbetat en 6-stegsmodell som om den efterföljs gör att kunder som använder AWS tjänster fortfarande kan efterleva GDPR. I praktiken innebär detta att samtlig data Smartsearch hanterar krypteras både vid kommunikation och lagring, vilket enligt EDPB då är tillräckliga säkerhetsåtgärder och GDPR efterlevs.

Tillgänglighet (Accessability)

WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller W3C:s tillgänglighetsstandard WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller också EU-direktivet (EU) 2016/2102, liksom den amerikanska tillgänglighetstandarden från GCA, Section 508 of the Rehabilitation Act.

Mer information. Läs Smartsearch tillgänglighetsutfästelse samt rapporten över hur WCAG 2.1 efterlevs.

Ladda ned Smartsearch

produktblad

Smartsearch produktblad:

Ladda ned Produktblad

Smartsearch används både i Europa och USA.


»Smartsearch är perfekt för att snabbt och enkelt hitta till material i kursen. Som lärare i en kurs är det bra att kunna minimera söket till opublicerat material. Många använder sökfunktionen istället för navigering, det blir väldigt få klick för att hamna rätt.«


Jonna Rådegård, Utvecklare Digitalitet, Lärande i Sverige AB

Prova på Smartsearch i någon av våra publika demokurser

Smartsearch photography course

Kurs 1 Photography:

Demo
Smartsearch computer course

Kurs 2 Computer Fundamentals:

Demo

Instructure Partner

Gratis prova-på-version för större publik

I prova-på-versionen för större publik så kan både lärare och elever testa Smartsearch.

Detta kräver en Utvecklarnyckel som skapas av en administratör för Canvas-instansen.Utvecklarnyckel En Utvecklarnyckel gör det möjligt för en applikation att efterfråga tillträde till en användares information. Användaren måste godkänna att applikationen får agera på han eller hennes vägnar när applikationen öppnas. Om användaren godkänner detta så genererar Canvas en API-nyckel som skickas till applikationen på ett säkert sätt. Applikationen kan lagra denna nyckel och använda den för att efterfråga information om Canvas-användaren.

Fyll i och skicka, så hör vi av oss med instruktioner hur du kommer igång:

Gratis personlig prova-på-version

I den personliga prova-på-versionen så kan du som lärare testa Smartsearch i din egen kurs/kurser.

Detta kräver en personlig Canvas API-nyckel.

Fyll i och skicka, så hör vi av oss hur du kommer igång smidigt:

Behöver du hjälp eller har några frågor?

Kontakta oss