Smartsearch logo

Smartsearch™ för Canvas är

 • en integrerad Canvas-applikation (LTI) som erbjuder
 • intuitiv och den mest omfattande sökfunktionen i Canvas
 • för studenter, lärare, designers och administratörer.


Highlights: Nyckelfunktioner

 • Intuitiv. Modern prediktiv sökning och arkitektur.
 • Säker. Använder Canvas säkerhet och modell. Secure by design.
 • Live. Publicerad information blir omgående sökbar, (likväl som raderad information direkt blir osökbar).
Smartsearch App Web Cloud LTI

Genomgång av funktioner i 

Smartsearch™


Videon går igenom de viktigaste funktionerna i det mest omfattande sökverktyget i Canvas LMS.

»Smartsearch gör studenter och lärare i Canvas mer produktiva, genom sökverktyg för att arbeta smartare och spara tid.«

Smartsearch möjliggör live och prediktiv sökning i

 • Anslag
 • Uppgifter
 • Kalender
 • Kurser
 • Kursöversikt
 • Diskussioner
 • Filer
 • Moduler
 • Underrubriker
 • Sidor
 • Personer
 • Quiz
 • InlämningarIntegritet (Privacy)

GDPR Efterlevnad. Smartsearch följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Smartsearch varken hämtar eller processar innehåll utanför Canvas och använder enbart den information som krävs för att en LTI applikation ska fungera enligt LTI-standarden.

Tillägg Schrems II. Den 16 juli 2021 fattade Europadomstolen (CJEU) ett beslut att gällande US-EU Privacy Shield inte längre var tillräcklig. Smartsearch använder AWS-tjänster från Amazon, som är ett amerikanskt företag berörs därför av beslutet, även m europeiska servrar som hanterar europeiska kunder finns i Europa. Sedan dess har AWS gjort ett tillägg hur de hanterar dylika presumtiva förfrågningar från amerikanska myndigheter, om dessa skulle begära ut data. Utifrån detta har EDPB utarbetat en 6-stegsmodell som om den efterföljs gör att kunder som använder AWS tjänster fortfarande kan efterleva GDPR. I praktiken innebär detta att samtlig data Smartsearch hanterar krypteras både vid kommunikation och lagring, vilket enligt EDPB då är tillräckliga säkerhetsåtgärder och GDPR efterlevs.

Tillgänglighet (Accessability)

WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller W3C:s tillgänglighetsstandard WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller också EU-direktivet (EU) 2016/2102, liksom den amerikanska tillgänglighetstandarden från GCA, Section 508 of the Rehabilitation Act.

Mer information. Läs Smartsearch tillgänglighetsutfästelse samt rapporten över hur WCAG 2.1 efterlevs.


Ladda ned Smartsearch

produktblad

Smartsearch produktblad:

Smartsearch används både i Europa och USA.


»Smartsearch är perfekt för att snabbt och enkelt hitta till material i kursen. Som lärare i en kurs är det bra att kunna minimera söket till opublicerat material. Många använder sökfunktionen istället för navigering, det blir väldigt få klick för att hamna rätt.«


Jonna Rådegård, Utvecklare Digitalitet, Lärande i Sverige AB

Prova på Smartsearch i någon av våra publika demokurser

Smartsearch photography course

Kurs 1 Photography:

Smartsearch computer course

Kurs 2 Computer Fundamentals:

Boka en live demo — Få en personlig demo av Smartsearch och möjlighet att ställa frågor


Fyll formuläret nedan, skicka och vi återkommer till dig.


Prova på Smartsearch gratis i 30 dagar din kurs


Fyll i och skicka, så hör vi av oss med instruktioner hur du kommer igång:

Instructure Partner

Övrigt produkt- och tjänsteutbud

image

VISIARC är experter på Canvas LMS och hur man bäst utnyttjar dess API:er. Vi kan både designa och utveckla appar (LTI) för Canvas LMS.


Vi är partner med Instructure och kan erbjuda:


 • Skräddarsydda appar (LTI)
 • Utökningar till Canvas LMS
 • Integrationer
 • Rådgivning
Mer information om VISIARC:s tjänsteutbud inom utbildning
Smartdesigner Logo

I dagens föränderliga landskap inom utbilningssektorn är engagemang, tillgänglighet och konsistens centrala begrepp. Smartdesigner för Canvas LMS är för institutioner en möjliggörare. Med ett effektivt ledningssystem för design av kursmaterial (Instructional design), där medarbetare kan samarbeta och erhålla effektiva verktyg för att skala upp produktionen av kvalitetsinnehåll, kan samtliga utbildningar tas till en ny högre nivå. Den vita fläcken på kartan är ett rollbaserat system (Instructional Design Management System, IDMS) som bryggar teknik och pedagogik.

Mer info om Smartdesigner

Behöver du hjälp, information, senaste prislistan eller har några frågor?

Kontakta oss