Smartsearch logo

Smartsearch™ för Canvas är

 • en integrerad Canvas-applikation (LTI) som erbjuder
 • intuitiv och den mest omfattande sökfunktionen i Canvas
 • för studenter, lärare, designers och administratörer.


Highlights: Nyckelfunktioner

 • Intuitiv. Modern prediktiv sökning och arkitektur.
 • Säker. Använder Canvas säkerhet och modell. Secure by design.
 • Live. Publicerad information blir omgående sökbar, (likväl som raderad information direkt blir osökbar).
Smartsearch App Web Cloud LTI

Genomgång av funktioner i 

Smartsearch™


Videon går igenom de viktigaste funktionerna i det mest omfattande sökverktyget i Canvas LMS.

»Smartsearch gör studenter och lärare i Canvas mer produktiva, genom sökverktyg för att arbeta smartare och spara tid.«

Smartsearch möjliggör live och prediktiv sökning i

 • Anslag
 • Uppgifter
 • Kalender
 • Kurser
 • Kursöversikt
 • Diskussioner
 • Filer
 • Moduler
 • Underrubriker
 • Sidor
 • Personer
 • Quiz
 • InlämningarIntegritet (Privacy)

GDPR Efterlevnad. Smartsearch följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Smartsearch varken hämtar eller processar innehåll utanför Canvas och använder enbart den information som krävs för att en LTI applikation ska fungera enligt LTI-standarden.

Tillägg Schrems II. Den 16 juli 2021 fattade Europadomstolen (CJEU) ett beslut att gällande US-EU Privacy Shield inte längre var tillräcklig. Smartsearch använder AWS-tjänster från Amazon, som är ett amerikanskt företag berörs därför av beslutet, även m europeiska servrar som hanterar europeiska kunder finns i Europa. Sedan dess har AWS gjort ett tillägg hur de hanterar dylika presumtiva förfrågningar från amerikanska myndigheter, om dessa skulle begära ut data. Utifrån detta har EDPB utarbetat en 6-stegsmodell som om den efterföljs gör att kunder som använder AWS tjänster fortfarande kan efterleva GDPR. I praktiken innebär detta att samtlig data Smartsearch hanterar krypteras både vid kommunikation och lagring, vilket enligt EDPB då är tillräckliga säkerhetsåtgärder och GDPR efterlevs.

Tillgänglighet (Accessability)

WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller W3C:s tillgänglighetsstandard WCAG 2.1. Smartsearch uppfyller också EU-direktivet (EU) 2016/2102, liksom den amerikanska tillgänglighetstandarden från GCA, Section 508 of the Rehabilitation Act.

Mer information. Läs Smartsearch tillgänglighetsutfästelse samt rapporten över hur WCAG 2.1 efterlevs.


Ladda ned Smartsearch

produktblad

Smartsearch produktblad:

Smartsearch används både i Europa och USA.


»Smartsearch är perfekt för att snabbt och enkelt hitta till material i kursen. Som lärare i en kurs är det bra att kunna minimera söket till opublicerat material. Många använder sökfunktionen istället för navigering, det blir väldigt få klick för att hamna rätt.«


Jonna Rådegård, Utvecklare Digitalitet, Lärande i Sverige AB

Prova på Smartsearch i någon av våra publika demokurser

Smartsearch photography course

Kurs 1 Photography:

Smartsearch computer course

Kurs 2 Computer Fundamentals:


Prova på Smartsearch gratis i 30 dagar din kurs


Fyll i och skicka, så hör vi av oss med instruktioner hur du kommer igång:


Instructure Partner

Behöver du hjälp, information, senaste prislistan eller har några frågor?

Kontakta oss