Norrköping har städats

Publicerad  Monday, September 20, 2021
LitterQuitter map

Se när och var på vår interaktiva kartor

VISIARC känner oss väldigt stolta över att ha kunnat bidra till eventet Städa Norrköping genom att erbjuda tekniska verktyg för att samla in data för var och när Norrköping städats: Vi kan nu visa resultatet och visualisera det på våra två interaktiva kartor — Gröna kartan LitterQuitter. I rekordfart, på drygt tre veckor designade, utvecklade och lyckades vi få två olika appar (iPhone och Android) publicerade, en i respektive appbutik, som var redo att användas de 7 dagarna Norrköping städades i år, #städanorrköping.

LitterQuitter map

Deltagarna som städade Norrköping loggade framgångsrikt och vi kan måla kartan grön. Tack alla som deltog och städade. Extra tack till er som hjälpte till med att inte bara samla skräp utan även samla in anonym data så vi nu kan visa hur grönt Norrköping blivit. Appen LitterQuitter samlade in data när Norrköping städades och resultatet finns nu tillgängligt att spela upp och utforska på på vår Gröna karta. Givetvis vore det hela omöjligt utan samtliga andra aktörer som varit med och stött projektet och bidragit. Tack!

Eventet i siffror

LitterQuitter Graphic map

Under eventet #städanorrköping samlade de städande deltagarna in data framgångsrikt med appen LitterQuitter.

  • 7 dagar varade eventet Städa Norrköping, från måndagen 13:e till söndagen 19:e september 2021.
  • 43 lag städade lika många städområden, i vilka Norrköping delats upp i.
  • 229 deltagare laddade ned och använde appen för att logga sin skräpplockning. Av dessa använde 78 % en iPhone och 22 % använde mobil med Android.
  • 1 353 855 sekunder, det vill säga 376 timmar städandes och loggades det totalt under veckan.
  • "231 207" datapunkter kunde knytas till städningen av Norrköping och finns att spela upp och utforska nedan i de två webbapparna..

Interaktiva kartor

LitterQuitter interactiv maps

Under eventet Städa Norrköping erbjöds alla deltagare som städades att använda appenLitterQuitter för att logga sin skräpplockning. Den anonyma data som samlades in under eventet och finns nu visualiserad på vår interaktiva karta, på vår projektsida för LitterQuitter. Där kan du kan spela upp, utforska och interagera med städningen. VISIARC tog inte bara fram två appar för datainsamlingen av GPS-logg, utan även två interaktiva webbappar som möjliggör att man kan djupdyka i städinstatsen.

Spelare

I den interaktiva Spelaren kan du spela upp hur Norrköping blev grönare. Du kan också zooma in och på gatunivå se hur de som loggade har städat.

Utforskare

I den interaktiva Utforskaren kan du också se precis hur många som städade varje dag och även se hur lång tid de totalt städat. Med hjälp av reglagen kan du isolera olika tidssteg samtidigt som du kan zooma in och ut.


PS. Mer utförlig information om projektet finns också på projektsidan som ger dig insyn i utmaningarna, resultat, framtidsutblick och kopplingar till Agenda 2030. Till Gröna Kartan och projektsidan för LitterQuitter.

Rekommenderade inlägg
Alla Inlägg