Thank you for visiting this page!
Unfortunately this page is not available in English.

GRÖNA KARTAN — LITTERQUITTER

Loga LitterQuitter

Vi tackar för gott samarbete med de som städade Norrköping och är stolta över vår prestation

Teknik för miljön designad, utvecklad och publicerad i raketfart. Data strömmade in under storskaligt test. Nedan finns resultatet.

Tillsammans med Visual Sweden samarbetade vi för att testa konceptet att med hjälp av deltagarnas mobiler låta dem i en app trycka på start när de plockade skräp och avsluta när de var färdiga. Vi uppskattar stödet från Städa Sverige och dess medlemmar som gjorde det möjligt att måla kartan grön av de anonyma datapunkter som samlades in. Nedan kan du få städningen uppspelad i en interaktiv karta och under kan du själv utforska datapunkterna i dina egna tidsintervall. Glöm inte att zooma i kartan för att utforska där du städat eller kanske se hur det städats där du bor. Du kan köra upp webbapparna i fullskärm.


Under webbapparna (kartorna) nedan berättar vi lite om projektet, utmaningarna, det över förväntan goda resultatet och kopplar även ihop det med Agenda 2030. Vi är så glada och stolta att kunnat göra en konkret insats för att kunna visualisera vad som åstadkommits i Norrköping, men också något som kan komma att utgöra startskottet för en generell framtida plattform. Motivation och engagemang finns för att städa och hålla naturen ren.

Eventet i siffror

Under eventet #städanorrköping samlade de städande deltagarna in data framgångsrikt med appen LitterQuitter.

 • 7 dagar varade eventet Städa Norrköping, från måndagen 13:e till söndagen 19:e september 2021.
 • 43 lag städade lika många städområden, i vilka Norrköping delats upp i.
 • 229 deltagare laddade ned och använde appen för att logga sin skräpplockning. Av dessa använde 78 % en iPhone och 22 % använde mobil med Android.
 • 1 353 855 sekunder, det vill säga 376 timmar städandes och loggades det totalt under veckan.
 • 231 207 datapunkter kunde knytas till städningen av Norrköping och finns att spela upp och utforska nedan i de två webbapparna.
LitterQuitter map

Spelare

Interaktiv visualisering av städningen där du kan se hur deltagarna som loggat sin skräpplockning växer fram över tid. Den kollektiva städinsatsen färgar kartan grön. Spela och pausa. Glöm inte att zooma i kartan. Du kan också se resulatet dels på en svart-vit karta eller en färgad karta.
Hur du använder kartan
play_arrow
Spela
pause
Pausa
replay
Spela igen
add
Zooma in
remove
Zooma ut
fullscreen
Fullskärmsläge
Du kan också växla karta mellan svart–vit och färg
Förklaring
Område som städats
Gråskala
Färg
fullscreen
12 Sep
pause
Gråskala
Färg
fullscreen
12 Sep 00:00 -19 Sep 12:00
Total tid

 s )
Deltagare
Personer städade
12 Sep 00:00 - 19 Sep 12:00
12 sep
19 sep em

Utforskare

Interaktiv visualisering av städningen där du kan välja tisintervall av deltagarna som loggat sin skräpplockning. Den kollektiva städinsatsen färgar kartan grön. Dra för att välja tid. Glöm inte att zooma i kartan. Du kan också se resulatet dels på en svart-vit karta eller en färgad karta.
Hur du använder kartan
Ändra tidsintervall (Start — Slut)
add
Zooma in
remove
Zooma ut
fullscreen
Fullskärmsläge
Du kan också växla karta mellan svart–vit och färg
Förklaring
Område som städats är grönt

Utmaningen

Utmaningen inför testet av kollektiv insamling av data för att kunna visualisera resultat har åtminstone tre dimensioner:

1. att all teknik fungerar strulfritt,

2. att alla deltagare enkelt kan förstå och använda appen samt

3. att nå ut med budskapet att uppmuntra så många som möjligt att utnyttja appen för att logga sin insats.

Utifrån dessa kan man definiera utmaningar:

 • Enkel nedladdning av appen och självförklarande användarupplevelse (2)
 • Kommunikation att nå ut så att alla lagen och deltagarna (3)
 • Hantering av alla teknikaliteter som att appen måste kunna logga i bakgrunden t.ex. med telefonen av i fickan, att hantera att GPS är på att man har täckning samt att se till att Internet-koppling finns (1)
 • Tillförlitlig insamling av data genom appen LitterQuitter och att insatserna samlas i en gemensam logg (1)
 • Transformering av all data till format för visualisering av data över tid på en interaktiv och zoombar karta
 • Publicering av webbappen publikt så att alla kunde gå in utforska städinsatsen

Resultatet

Resultatet med tanke på den stora volymen av data som strömmat in från de deltagare som laddat ned och använt appen kan vi nu efter eventet var gott och kan konstatera att testet fallit mycket väl ut. (1) Tekniken har fungerat klanderfritt på alla sätt. (2) Deltagarna har installerat, startat och slutfört loggningen av sin städning, vilket tyder på att designen av och funktionerna i appen varit intuitiva. (3) Omfattningen av användandet har överträffat all förväntan, vilket tyder på starkt engagemang och motivation från både ledningen och deltagarna.


Tekniken

Tekniken bakom. Gröna Kartan med LitterQuitter använder modern teknik och två aspekter är värda att belysa. Först gången när Norrköping städades i år 2021 användes en app för att samla in data och logga städningsaktiviteten. Resultatet överträffade alla förväntningar. Teknikmässigt ingick två huvudkomponenter:

 • Appen LitterQuitter: 229 av alla deltagare laddade ned och loggade sin skräpplockning framgångsrikt. Distribution av en app via app store är smidigt och ger en hög grad av adoption där alla som ville kunde erbjudas att logga. God design, intuitiv gränssnitt och bra kod som guidar användarna i alla dimensioner kan vi efterhand konstatera ledde till den höga graden av framgångsrikt användande. Inga kända supportfrågor kom in och inga kraschrapporter eller fel kom in i loggarna. Nutidens smarta telefoner nyttjade dels GPS för att registrera nr och var det plockades samt Internet-uppkoppling för att löpande samla in data. Många saker kan gå fel som att man har GPS (position) avstängd, saknar täckning eller inte gett appen tillgång, och detsamma gäller Internet-uppkopplingen.
 • Visualisering via Webbappar: Datan om samlades in konverterades för att kunna visas upp på två webbappar som finns på den här sidan ovan. Dessa är responsiva och fungerar bra både på mobilen och datorn. Den ena är en spelare på vilken man kan spela upp hur det städades och var. Kartan kan även zoomas in på så man kan se exakt var det städats. Den andra webbappen är en utforskare, där man kan sätta ett tidsintervall där man t.ex. för en viss dag kan isolera vad som visas på kartan. För vald tidsperiod visas upp hur många som loggat och den totalt tiden som dessa tillsammans plockat skräp.

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekterna. Eventet Städa Norrköping tillsammans med Städa Sverige och teknik som tillhandahölls av Visual Sweden och VISIARC kopplar direkt till en rad av Agenda 2030:s miljömål. Nedan finns en kort sammanställning av hållbarhetsaspekterna:


 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (delmål 3.4 & 3.9) — Städa Norrköping är i sig en friskvårdsaktivitet som bidrar till god hälsa och välbefinnande, men kopplar direkt till delmålet om en mindre förorenad närmiljö.
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (delmål 9.1 & 9.C) — Nyttjande av teknik för att kraftsamla tillsammans. Samla in data, följa upp resultatet, visualisera och utbilda. Visa upp hur av tillsammans gör skillnad. Testprojektet syftar till att visa att det möjligt att ta fram en infrastruktur i ett nästa steg av projektet, för gemensamt och gränsöverskridande samarbete nyttjande av modern informations- och kommunikationsteknik med tillgång till Internet för ett mer hållbart samhälle.
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.6) — Förespråka att vi uppskattar och vårdar vår miljö. Eventet bidrar i hög grad till att hjälpa kommunal avfallshantering, men har också fortbildande aspekter.
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (delmål 12.5 & 12.8) — Skydda vår planet. Informera och utbilda allmänheten. Källsortera och återvinna. Sluta skräpa ner. Ansvarsfull konsumtion och källsortering av samlat skräp var på agendan när Norrköping städades.
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (delmål 13.3) — En vecka full av städaktivitet. Tillsammans hjälptes vi åt. Agera nu heter det. Eventet bidrar till att förbättra medvetenheten informera och även utbilda.


Framtidsutblick

Grönare framtid. Aldrig har vi sett en sådan framgång i att måla en städkarta så grön. Motiverade och engagerad deltagare har samlat in data och tack vare helt utan tekniskt strul kan vi konstatera att testprojektet föll ut så bra som det kunde. Intresse och motivation finns. Tekniken som ligger till grund för testkonceptet kan tas vidare. Visionen som ligger bakom är att det ska bli möjligt att se var det skulle behöva städas om man känner sig sugen på att göra en insats, personligen eller kollektivt. Vad som skulle krävas för att en bred och gränsöverskridande datainsamling där kartan ständigt är aktuell och plockade områden blir skräpiga igen över tiden skissa på nedan:


 • SDK: LitterQuitter är första appen som användes i testprojektet. Utöver den i sig skulle motorn i kunna göras tillgänglig för andra att integrera i sin egen app. Då kan städningar över alla gränser kunna samlas in och loggas och blir en gemensam datakälla. Tillhandahållandet av ett SDK som uppdateras skulle också göra det enklare och ekonomiskt möjligt att få tillgång till funktionerna, eftersom det är tekniskt svårt att få till den här typen av teknik och som har ett underhållsbehov.
 • Digital tvilling: Nedskräpning sker snabbare i miljöer där mycket folk finns, som t.ex. i stadsparker, kring snabbmatsrestauranger, utmed gångstråk etc. Om datakällan kan sammanföras med en digital tvilling av hur folk rör sig kan detta låta platser som städats snabbare blir skräpiga igen på kartan där mycket folk rör sig. Samtidigt kan vissa händelser som vissa högtider föranleda att kartan snabbare blir skräpig.
 • Live-karta: Denna gemensamma datakälla kan då i realtid kunna visa var det är störst behov av att städas just nu och en effektivare städning av naturen kan uppnås. Hållbarhetskartan som live visar aktuellt läge bör finnas lättillgänglig både i form av en webbapp så att den är lätt att länka till, besöka och nå. Samma kartan via samma API görs tillgänglig i appar via SDK:t nämnt ovan. Tekniken i sig är geografiskt oberoende så länge som det finns GPS- och Internet-täckning. När man själv plockar kan man se sin egen plockning men även kompisarnas jämte. Med en live-karta blir det enklare att planera en effektiv städinsats.


Kontakta oss

Projekt- och kontaktinfo. Projektet LitterQuitter drivs idag av Visual Sweden. Testprojektet med appbaserad datainsamling och visualisering finansierades av Visual Sweden och VISIARC, där design, utveckling och datavisualisering gjordes av VISIARC. Städa Norrköping genomförs av Norrköpings kommun i samarbeta med Städa Sverige, med hjälp av en rad andra aktörer med.


Känner du att projektet engagerar dig, vill bidra, har idéer eller feedback.

Kontakta oss gärna